Referencie

europlacHouse - Nemecko

Detaily referencie

Názov
europlacHouse - Nemecko
Investor
europlac s.r.o.
Miesto
Tattnang - Nemecko
Rok realizácie
2018
Firemné sídlo
Celková rekonštrukcia firemného sídla spoločnosti europlac v nemeckom Tattnangu pri Bodemskom jazere. Všetky stolárske práce po tejto rekonštricii pre firmu europlac vyrába už len firma WOODMART.

EuroplacHOUSE je 3 podlažná budova, ktorá zároveň slúži ako SHOWROOM.

Zaujímavosťou je napr. drevený kuchynský dres,

Návštevník sa po vstupe do budovy ocitá v jasne ohraničenom a zároveň do exteriéru otvorenom a svetlom zaliatom priestore, ktorý celý objekt delí na dve krídla. Prevládajúcim materiálom je drevo, sklo a granitová šeď dlažby. Spočiatku stiesňujúci pocit z priestorovo úsporného schodiska sa pri výstupe po ňom čoskoro rozplynie vďaka veľkorysému a panoramatickému výhľadu. Otvorené priestory oboch polovíc budovy sú jasne štruktúrované a jednoducho prepojené priestrannými svetlými chodbami, ktoré umožňujú perspektívne priehľady čiastočne až do exteriéru. Vo firemnom showroome na prízemí, elegantne nazvanom Boutique, sa návštevník ponorí do zdanlivo nekončiaceho bieleho sveta vyplneného rastrom zavesených okrúhlych materiálových vzoriek. Vynikajúce ambientné osvetlenie a kombinácia neutrálneho pozadia a jasne rozlíšiteľných terčov produktovej ponuky vytvára neobyčajný zážitok. Úlohou výstavného priestoru Expo, taktiež na prízemí, je ukázať štýlovo Firemné sídlo čistým a zážitkovým spôsobom mnohorakosť dyhy ako finálneho interiérového materiálu. Tretím expozičným priestorom je Galéria
na prvom poschodí. Charakterizuje ju premyslená funkčnosť a flexibilita umožňujúca prezentovať realizované referenčné diela v želanej forme.

Kancelárske priestory sú zaplavené svetlom a vo svojom interiérovom stvárnení v prvom rade funkčné. Vďaka použitiu dyhy ako materiálového finišu sú však automaticky zapájané aj všetky zmysly a s nimi spojené emócie. Ušľachtilá dyha je ekologický materiál a súčasne je schopná vytvárať vysoko individualizované
povrchy. Jej vôňa je prirodzene drevitá a na dotyk je teplá a príjemná. V celkovom vnímaní napriek tomu prevažuje téma skla a transparentnosti. Cielená otvorenosť a presvetlenosť priestoru nestráca kompaktnosť vďaka jasným hraniciam, ktoré určuje celkový hmotovo-priestorový koncept. Sklo evokuje prehľadnosť a otvorenosť. Priezračne čisté sú zámery a rovnako aj nároky.

Rýchlosť, adaptácia, flexibilita, dynamika, prepojenie a dôvera sú želanými atribútmi modernej podnikovej kultúry, ktorú architektúra jej sídla zrkadlí a znásobuje.
Na druhom poschodí sa okrem kancelárií nachádzajú aj priestory s rôznymi funkciami: konferenčná miestnosť, multifunkčná sála (kuchynka, jedáleň, spoločensko-oddychová zóna) a krytá terasa. Každý z nich je zariadený tak, aby čo najflexibilnejšie mohol napĺňať svoju funkciu. Konferenčná miestnosť je veľkorysá a má pozoruhodne dobrú akustiku, krytá terasa v ľavom krídle je priestranná a veľmi dobre integrovaná do hmoty budovy. Zaujímavá je aj jej orientácia vzhľadom na priehľady – vychutnať si z nej môžete pohľad na husto osídlené úbočie mesta Tettnang a zároveň, ako z pozorovateľne, bedlivo sledovať príjazdovú cestu
a hlavný vstup do budovy.

Klasická podniková štruktúra je orientovaná buď na procesy alebo na projekty. Tomu zodpovedá aj hierarchická štruktúra správnych a výrobných priestorov podniku. V prípade tejto budovy a jej interiéru sa podarilo udržať tempo s pokrokom a vytvoriť otvorenú a prepojenú štruktúru na všetkých úrovniach – priestorovej, prevádzkovej i sociálnej. Činorodé podniky orientujú svoje stratégie v prvom rade na zákazníka a maximálne sa snažia uspokojovať jeho potreby. Klasické hierarchické usporiadanie priestorov a s tým súvisiaca orientácia na seba samého sa tak dostáva na druhú koľaj. Architektúra budovy a jej interiéru vždy odzrkadľuje jej ciele. europlacHOUSE slúži v prvom rade zákazníkovi, jeho prianiami tým najneočakávanejším. Jeho zamestnanci a zamestnankyne týmto účelom žijú,  architektúrou sú chránení a zároveň neobmedzovaní.

Riadenie je v tomto pracovnom prostredí založené na nových princípoch, na novom chápaní. Už neprichádza direktívne zhora, zamestnanci sú spolutvorcami rozhodovania. Vzniká tak kultúra partnerstva a dôvery. Architektúra je súčasťou kultúry, je jednou z jej najdôležitejších výrazových foriem. Výraz stavby, usporiadanie pracovných, oddychových a obytných priestorov je v priestore a čase odrazom, dokumentom i kronikou spoločnosti. Zrúcaniny a pamätníky nie sú nič iné ako svedkovia doby. Umožňujú nám odvážiť sa robiť veci po novom. Ak kedysi platilo „Pracujeme aby sme mohli žiť“, v dnešnej dobe sa to mení na „Žijeme s prácou“.
Drevovýroba, ktorá prináša exkluzívne kusy nábytku do špičkových reštaurácií, hotelov, kancelárií a domácností po celom Slovensku, všade tam, kde je dôležitá prestíž a luxus ...

Kontakt

Adresa

WOODMART, s.r.o.
Muškátová 2469/37
955 01 Topoľčany

Copyright © 2022 WOODMART s.r.o. . Všetky práva vyhradené. Webstránkoa od digimedia
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram